Social Media Marketing คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการทำการตลาดออนไลน์

Social Media Marketing คือ การตลาดบนโซเชียลมีเดียหรือการโฆษณาทางออนไลน์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook / Instagram / Twitter / LINE OA / TikTok / YouTube ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ บริการต่าง ๆ ขององค์กรหรือธุรกิจบนโลกออนไลน์ โฆษณาเหล่านี้มักถูกแสดงให้เห็นกับผู้ใช้งานของแพลตฟอร์มสื่อสังคมผ่านทางฟีดข่าว หรือพื้นที่ที่ได้จัดสรรให้กับการโฆษณาภายในแพลตฟอร์มนั้น ๆ

Social Media Marketing คืออะไร

Social Media Marketing หรือ การตลาดบนโซเชียลมีเดีย (SMM) คือ กระบวนการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแบรนด์ และมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดและการสร้างแบรนด์ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Twitter, LINE OA, TikTok และ YouTube เป็นต้น Social Media Marketing จะช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากและโต้ตอบกับผู้ใช้โดยตรงและเป็นส่วนตัวมากขึ้น การตลาดบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ การใช้แคมเปญโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย การมีส่วนร่วมกับผู้ติดตาม การตรวจสอบการสนทนา และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพยายามทางการตลาด

Social Media Marketing สำคัญอย่างไร

1. Social Media Marketing ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก ด้วยผู้คนจำนวนมากที่ใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ธุรกิจต่างๆ จึงสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

2. Social Media Marketing ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลประชากร ความสนใจ พฤติกรรม และความชอบที่เฉพาะเจาะจงได้ วิธีการที่กำหนดเป้าหมายนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด โดยการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ชมที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนจากผู้เข้าชมให้เป็นลูกค้า

3. เมื่อเทียบกับช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิมแล้ว การตลาดออนไลน์มักจะคุ้มทุนกว่า เพราะมีตัวเลือกงบประมาณที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดวงเงินใช้จ่ายที่ต้องการได้

4. Social Media Marketing มีเครื่องมือวิเคราะห์และติดตามที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถวัดประสิทธิภาพของแคมเปญของได้ด้วยเมตริกต่างๆ เช่น การแสดงผล การคลิก อัตราการมีส่วนร่วม และอัตราการเปลี่ยนเป็นลูกค้า ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ใช้สำหรับการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมและทำการตัดสินใจจากข้อมูล

5. Social Media Marketing ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มการรับรู้และการมองเห็นแบรนด์ ด้วยการแบ่งปันเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมกับผู้ชม และเรียกใช้แคมเปญโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างสถานะออนไลน์ที่แข็งแกร่ง สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ในเชิงบวก

6. Social Media Marketing ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและช่องทางออนไลน์อื่นๆ เช่น Facebook / Instagram /Twitter / LINE OA / TikTok / YouTube เป็นต้น โดยธุรกิจสามารถโต้ตอบกับผู้ชม รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความชอบและความต้องการของลูกค้าได้

องค์ประกอบหลักของ Social Media Marketing

1. การพัฒนาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วม เช่น โพสต์ รูปภาพ วิดีโอ และบทความ ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับข้อความและคุณค่าของแบรนด์

2. การโฆษณาบนโซเชียลมีเดียที่ตรงเป้าหมายบนแพลตฟอร์ม ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่ซับซ้อนตามข้อมูลประชากร ความสนใจ พฤติกรรม และปัจจัยอื่นๆ สิ่งนี้ทำให้ธุรกิจสามารถขยายการเข้าถึงและเพิ่มการมองเห็นแบรนด์

3. Social Media Marketing สามารถโต้ตอบและมีส่วนร่วมกับผู้ติดตามได้เป็นอย่างดี ตอบกลับความคิดเห็นและข้อความ และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนออนไลน์ สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมความภักดีของลูกค้า ความไว้วางใจ และการสนับสนุนแบรนด์

4. การร่วมมือกับบุคคลที่มีอิทธิพลหรือผู้สร้างเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย (KOLs and content creators) เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการและใช้ประโยชน์จากผู้ชมและความน่าเชื่อถือที่มีอยู่

5. ตรวจสอบและวิเคราะห์เมตริกโซเชียลมีเดีย เช่น การเข้าถึง การมีส่วนร่วม และคอนเวอร์ชั่น เพื่อประเมินประสิทธิผลของการทำการตลาดและทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

Social Media Marketing มีอะไรบ้าง

Social Media Marketing มีรูปแบบและรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่ใช้ แต่ละแพลตฟอร์มมีคุณลักษณะและรูปแบบการโฆษณาที่แตกต่างกันไป ซึ่งรูปแบบที่พบได้บ่อย มีดังต่อไปนี้

1. โฆษณาในรูปแบบภาพ: ประกอบด้วยภาพสินค้าหรือบริการที่ต้องการโปรโมต โดยมักจะมีข้อความอธิบายเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมสนใจและมีส่วมร่วมกับโฆษณา

2. โฆษณาในรูปแบบวิดีโอ: เป็นโฆษณาที่ใช้วิดีโอเคลื่อนไหวในการสื่อสารกับผู้ชม โดยมักแสดงผ่านทางฟีดข่าวหรือในพื้นที่ที่สร้างขึ้นสำหรับวิดีโอโฆษณา

3. โฆษณาตัวอักษร: โฆษณาเพียงข้อความเท่านั้นที่ปรากฏบนภาพหรือพื้นที่ที่กำหนดไว้ในแพลตฟอร์มสื่อสังคม

4. โฆษณาแบบสไลด์: โฆษณาที่ปรากฏในรูปแบบภาพหรือวิดีโอที่เลื่อนผ่านบนฟีดข่าว หรือพื้นที่ที่กำหนดไว้ ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโฆษณา

5. โฆษณาแบบแบนเนอร์: โฆษณาที่ปรากฏในรูปแบบแถบยาวแนวนอนหรือแนวตั้งที่ปรากฏที่ด้านบนหรือด้านข้างของหน้าจอ โดยมักจะมีภาพและข้อความเพื่อเรียกดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกระตุ้นให้เกิด conversion

6. โฆษณาด้านข้าง: โฆษณาที่ปรากฏบนแถบด้านข้างของหน้าจอ ประกอบด้วยภาพและข้อความ สามารถเรียกดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

7. โฆษณาในรูปแบบสตอรี่: สำหรับโซเชียลมีเดียที่มีโฆษณาแบบสตอรี่ ได้แก่ Facebook , Instagram , LINE OA และ TikTok เป็นต้น สื่อที่ใช้ส่วนใหญ่มักเป็นรูปแบบภาพหรือวิดีโอ โดยเราสามารถใช้หลายภาพหรือคลิปวิดีโอเพื่อสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ

8. โฆษณาแบบสำรวจ: โฆษณาที่รวมข้อความโดยตรงที่เรียกผู้ใช้งานเพื่อเข้าร่วมสำรวจหรือตอบคำถาม เป็นวิธีที่บริษัทเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้งาน

จุดเด่นของ Social Media Marketing

การใช้ Social Media Marketing ให้ถูกและตรงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยสร้าง Engagement และเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับตัวลูกค้าได้ รวมไปถึงช่วยเพิ่ม Leads และ Conversion ให้กับทางแบรนด์ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดูดีและน่าเชื่อถือ

จุดเด่นของ Facebook

 • Facebook มีฐานผู้ใช้จำนวนมาก โดยมีผู้ใช้งานหลายพันล้านคนทั่วโลก ทำให้ผู้โฆษณาสามารถเข้าถึงผู้ชมจำนวนมาก และมีศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานและสถานที่ที่หลากหลาย
 • Facebook มีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายที่มีความซับซ้อนสูง ทำให้ผู้โฆษณาสามารถจำกัดผู้ชมให้แคบลงตามข้อมูลประชากร ความสนใจ พฤติกรรม และอื่นๆ ความแม่นยำในการกำหนดเป้าหมายระดับนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าโฆษณาจะแสดงต่อผู้ชมที่สนใจเรื่องนั้นจริง ๆ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการสร้างการมีส่วนร่วมและ Conversion
 • Facebook รองรับรูปแบบโฆษณาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ ภาพสไลด์ และอื่นๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ลงโฆษณาสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับเป้าหมายแคมเปญและเนื้อหาโฆษณาของตนมากที่สุด
 • Facebook เป็นแพลตฟอร์มโซเชียล และผู้ใช้มีส่วนร่วมกับเนื้อหาผ่านการกดถูกใจ แสดงความคิดเห็น และแชร์ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ และการอ้างอิงแบบปากต่อปาก

จุดเด่นของ Instagram

 • Instagram เป็นช่องทางที่มี Engagement ค่อนข้างดีและมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลดีต่อผู้ทำธุรกิจและผู้ลงโฆษณา เพราะสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา
 • เป็นสื่อโซเชียลที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจและผู้ลงโฆษณา เพราะจากสถิติของ Instagram Story พบว่า 1 ใน 5 ของ Story บน Instagram ได้รับการมีส่วมร่วมหรือติดต่อกลับจากผู้ชม 60% ของ Story ที่ถูกเปิดดู และส่วนใหญ่เป็น Story จากเพจธุรกิจ
 • จากสถิติของ Pacy Media เนื้อหาบน Story ที่ได้รับความสนใจนั้นต้องไม่ Hard Sell หรือขายจนเกินไป เนื้อหาควรจะเป็นไปในการนำเสนอสินค้าแบบอ้อมๆ การนำเสนอสินค้าและบริการโดยตรง จะไม่ได้รับความนิยมมากนัก การสร้างเรื่องราวและนำเสนอบน Instagram Stories จะเป็นการนำเสนอตัวตนของแบรนด์
 • เชื่อมโยงลูกค้าได้จากหลากหลายช่องทาง โดย Instagram นั้นเป็นสื่อโซเชียลที่ให้ผู้ใช้ติดต่อกับผู้ใช้คนอื่นๆ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การกดที่รูปหรือวีดิโอแล้วสามารถลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ได้

จุดเด่นของ Twitter

 • Twitter มีฐานผู้ใช้จำนวนมาก โดยมีผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วโลก สิ่งนี้ทำให้ผู้โฆษณามีผู้ชมจำนวนมากในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับโพสต์ของแบรนด์เราได้
 • Twitter นำเสนอตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถเข้าถึงข้อมูลประชากร ความสนใจ และพฤติกรรมเฉพาะได้ โดยเราสามารถกำหนดเป้าหมายโฆษณาตามปัจจัยต่างๆ เช่น สถานที่ ภาษา ความสนใจ คำหลัก และแม้แต่บัญชี Twitter ที่เฉพาะเจาะจง วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าโฆษณาของคุณจะแสดงต่อผู้ชมที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
 • โอกาสทางการตลาดแบบเรียลไทม์ จุดเด่นของ Twitter คือ มีลักษณะเป็นเรียลไทม์ โดยผู้ใช้จะแชร์และพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เทรนด์ และข่าวสารต่างๆ สำหรับผู้ลงโฆษณาสามารถใช้ประโยชน์จากการสนทนาที่ทันท่วงทีและจัดข้อความทางการตลาดให้สอดคล้องกับการสนทนาหรือเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งจะช่วยให้แบรนด์สามารถเพิ่มการมองเห็นและเข้าถึงผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมากที่สุด
 • การมีส่วนร่วมและการโต้ตอบ Twitter อนุญาตให้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ใช้ผ่านการตอบกลับ รีทวีต และถูกใจ ฟีเจอร์นี้เพิ่มโอกาสสำหรับแบรนด์ในการมีส่วนร่วมกับบทสนทนา ตอบคำถามของลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน
 • แฮชแท็กและประเด็นที่กำลังเป็นกระแส โดย Twitter นิยมการใช้แฮชแท็ก ซึ่งทำหน้าที่เป็นวิธีจัดหมวดหมู่และจัดระเบียบการสนทนา แฮชแท็กและประเด็นที่ได้รับความนิยม ช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเข้าร่วมการสนทนาที่เกี่ยวข้อง เพิ่มการมองเห็นของแบรนด์ และเชื่อมต่อกับผู้ใช้ที่สนใจประเด็นที่คล้ายกัน สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเปิดรับแบรนด์ การเข้าถึง และการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น

จุดเด่นของ LINE OA

 • Line เป็นแอพส่งข้อความยอดนิยมที่มีฐานผู้ใช้จำนวนมาก โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ไทย และไต้หวัน การโฆษณาผ่าน Line OA ช่วยให้คุณเข้าถึงผู้ชมในวงกว้าง
 • Line OA ช่วยให้สามารถสื่อสารโดยตรงระหว่างธุรกิจและผู้ใช้ คุณสามารถใช้คุณสมบัติการส่งข้อความของ Line เพื่อส่งข้อความที่เป็นส่วนตัว ข้อมูลอัปเดต โปรโมชั่น และการสนับสนุนลูกค้าไปยังผู้ติดตามของคุณ
 • Line OA รองรับรูปแบบมัลติมีเดียต่างๆ รวมถึงรูปภาพ วิดีโอ และสติ๊กเกอร์ สิ่งนี้ทำให้ผู้โฆษณาสามารถสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดสายตาและดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งาน นอกจากนี้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเชิงโต้ตอบของ Line เช่น แบบสำรวจ แบบทดสอบ และเกม เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม และสร้างประสบการณ์การโฆษณาแบบโต้ตอบมากขึ้น
 • Line ขึ้นชื่อเรื่องสติกเกอร์และอีโมจิมากมาย ผู้ลงโฆษณาสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัตินี้ได้โดยสร้างสติกเกอร์และอิโมจิของแบรนด์ที่ผู้ใช้สามารถใช้ในการสนทนาได้ สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมการมองเห็นแบรนด์ ส่งเสริมการจดจำและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและแบรนด์
 • Line ให้ตัวเลือกการกำหนดเป้าหมาย เพื่อช่วยให้ผู้โฆษณาเข้าถึงผู้ชมที่ต้องการ คุณสามารถกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ตามข้อมูลประชากร ความสนใจ พฤติกรรม และสถานที่ โดยความสามารถในการกำหนดเป้าหมายนี้ช่วยให้แน่ใจว่าโฆษณาจะแสดงต่อผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการสร้างการมีส่วนร่วม

จุดเด่นของ Tiktok

 • TikTok มีฐานผู้ใช้จำนวนมาก โดยมีผู้ใช้งานมากกว่า 1 พันล้านคนต่อเดือนทั่วโลก สิ่งนี้ทำให้ธุรกิจมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นจำนวนมาก
 • ผู้ใช้ TikTok มีลักษณะที่เสพติดรูปแบบวิดีโอสั้นๆ แต่มักใช้เวลานานในการเข้าแอปแต่ละครั้ง ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับธุรกิจในการดึงดูดความสนใจของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
 • ฐานผู้ใช้ของ TikTok มีความหลากหลายและครอบคลุมกลุ่มอายุต่างๆ ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมที่หลากหลาย ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงผู้สูงอายุ
 • โฆษณา TikTok มีรูปแบบโฆษณาที่สร้างสรรค์มากมาย เช่น วิดีโอในฟีด การเป็นเจ้าของแบรนด์ เอฟเฟกต์ของแบรนด์ และแฮชแท็ก รูปแบบเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจแสดงสินค้าหรือบริการของเราในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร
 • โฆษณา TikTok มีตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายตามข้อมูลประชากร ความสนใจ และพฤติกรรม ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถกำหนดเป้าหมาย กลุ่มอายุ สถานที่ ความสนใจ หรือแม้แต่ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันได้
 • เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ โฆษณา TikTok นั้นค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากับการลงทุน เพราะผู้ลงโฆษณาสามารถควบคุมงบประมาณของตนได้ และสามารถกำหนดขีดจำกัดการใช้จ่ายรายวันหรือตลอดอายุการใช้งานได้

จุดเด่นของ  Youtube

1. YouTube เป็นเครื่องมือค้นหาที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และมีผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบมากกว่า 2 พันล้านคนต่อเดือน การโฆษณาบน YouTube ช่วยให้คุณเข้าถึงผู้ชมจำนวนมาก

2. YouTube ช่วยให้คุณสามารถจำกัดผู้ชมให้แคบลงตามปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อมูลประชากร ความสนใจ คำหลัก และพฤติกรรมการรับชม การกำหนดเป้าหมายระดับนี้ช่วยให้โฆษณาของคุณแสดงต่อผู้คนที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมและการเกิด conversion

3. การเล่าเรื่องด้วยภาพ YouTube เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นวิดีโอเป็นหลัก ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้พลังในการเล่าเรื่องด้วยภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์คุณได้ วิดีโอมีผลกระทบอย่างมากต่อผู้ชม ทำให้คุณสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้อย่างมีชีวิตชีวาและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม สิ่งนี้สามารถช่วยคุณสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ สร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์ และนำไปสู่การเกิดยอดขาย

4. การโฆษณาบน YouTube มีตัวเลือกงบประมาณที่ยืดหยุ่น ทำให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงได้ คุณสามารถกำหนดงบประมาณรายวันหรือรายเดือนของคุณเองได้

5. YouTube มีเครื่องมือวิเคราะห์และการรายงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้สามารถวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของคุณได้จากการติดตามเมตริกต่างๆ เช่น การดู การคลิก อัตราการมีส่วนร่วม คอนเวอร์ชั่น และอื่นๆ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญให้ดียิ่งขึ้น

สรุป

Social Media Marketing กลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาดในปัจจุบันสำหรับธุรกิจทุกขนาด โดย Social Media Marketing เป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มการมองเห็นแบรนด์ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้า และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการตลาด

บทความที่อื่นที่น่าสนใจ

Digital Marketing

Digital marketing หรือการตลาดออนไลน์มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้า สร้างโอกาสในการขาย และเพิ่มยอดขาย
Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

Save